Villa på Nordstrand

Vi har pusset opp gamle Villa. Det var veldig interessant og utfordrende prosjekt.

Kundereferanse:“Egil Byggtjeneste AS har stått for en fullstendig rehabilitering av vår bolig og vist profesjonalitet på alle områder. På et så stort prosjekt møter man på noen endringer og utfordringer underveis, og vi har i slike situasjoner kun opplevd velvilje og gode råd for hvordan ting kan håndteres. Økonomien har vært avklart på forhånd i slike situasjoner og derfor forutsigbar. Vi er fornøyde med arbeidet som ble utført og de gjorde jobben innenfor avtalt tidsrom.”