Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn og er opptatt av miljøet og vil aktivt bidra til å redusere klimautslipp og forurensing. Også prioriterer vi helse, miljø og livskvalitet i alt vi gjør.

Vi er en lærende organisasjon, og ser alltid etter forbedringer og nye løsninger.