– Sentral godkjenning både innen bygg/konstruksjoner og restaurering. (Sentral godkjenning innebærer at Direktoratet for byggkvalitet har vurdert og godkjent bedriften ut fra gitte kvalitetskrav om bl.a. kompetanse og seriøsitet.